Jak začít - skupina Wiki

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Wiki.

Nakoľko jednou z povinných položiek na zakladaných stránkach je odkaz na wiki priestor, musíte mať nadefinované wiki priestory. Pokiaľ neplánujete používať viac priestorov, nadefinujte si aspoň jeden.

Keďže wiki priestory patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre nové priestory správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!

Pokiaľ chcete používať iné formátovanie, ako je nadefinované v dodávanom súbore štýlov, je potrebné, aby ste si zaviedli vlastné.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Rovnako je nutné nastavenie prístupových práv k agendám a najmä funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

V prípade, že chcete stránky aj vytvárať a nie ste v tvorbe wiki stránok zbehlí, odporúčame, aby ste si zaviedli skúšobný priestor a na niekoľkých testovacích stránkach si systém písania najskôr vyskúšali.