Wiki - všeobecne

Agendy zo skupiny Wiki môžete využiť na evidenciu rôznych vnútropodnikových informácií encyklopedistického charakteru, konferencií a pod. systémom založeným na princípe tzv. "wiki", viď ďalej. Tzn., že každý užívateľ môže k evidovaným informáciám prispievať, tzn. pridať nový článok, upraviť ľubovoľný existujúci (ak nie je zamknutý), či už chce len opraviť preklep, skorigovať vecnú chybu alebo článok výrazne rozšíriť.

Spomenutá "otvorenosť" so sebou nesie tiež riziko nepresností alebo vandalizmu, s ktorým sa pravidelní prispievatelia musia vyrovnať. Preto editáciu vykonávajte starostlivo a nežiaducim manipuláciám bráňte prístupovými právami.