Wiki priestory

Zoznam wiki priestorov nadefinovaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Dokumenty a přílohy při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Wiki, je-li nastaveno Uspořádání klasické.