Workflow schvaľovania dokladov

V této sekci jsou k dispozici popisy agend, které významově patří do skupiny Workflow schvalování dokladů, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap. Najdete zde: