Skladové hospodárstvo - videonávody

Tu sú umiestnené videonávody súvisiace so skladovým hospodárstvom, tzn. s prácou so záznamami súvisiacimi s skladmi, skladovými kartami, príp. oceňovaním a pod. Samozrejme sa príslušná funkcionalita môže prelínať s inými časťami systému a môže sa do nich rôznym spôsobom premietnuť, napr. pri zadávaní dokladov a pod,

Procesní řízení na skladových dokladech (iba v Čj)

Skladové zámeny a premeny (iba v Čj)

Agenda Obsahy skladových pozícií (iba v Čj)

Selektivní oceňování skladových dokladů (iba v Čj)