Zmeny vo verzii 18.13

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 18.13 oproti radu 18.03.