Zmeny medzi verziami línie 04 a línie 03

Tu sú uvedené súhrnne zmeny vykonané, označené (!) , vykonané do všetkých verzií línie 04, ktoré neboli paralelne vykonané do niektorej z verzií línie 03 či nižšej.

Kapitola vhodná pre užívateľa, ktorý prechádza z nejakej verzie línie 03 či nižšej na verziu z línie línie 04 či vyššej a chce zoznam len tých dôležitejších zásahov, ktoré sú nové do línie 04, tzn. do verzií línie 03 a nižších vykonané neboli. Pozor! Pre užívateľa, ktorý neprechádza z poslednej verzie línie 03, ale z nejakej predchádzajúcej, nie je tento zoznam dostačujúci. Mal by sa zoznámiť i so zmenami vykonanými do všetkých vyšších verzií z línie 03, než je tá, z ktorej prechádza.