Parametre automatických upomienok

Agenda slouží k nastavování parametrů mechanismu automatického zpracování upomínek na nezaplacené faktury vydané.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitoly Upomienky a sankcie, zejména s částí Automatické zpracování upomínek.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.