ŕe Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků

Agenda účetního deníku souvztažně podle párovacích znaků v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně, jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle párovacích znaků zadaných uživatelem. Tento pohľad umožňuje párovať oddelene stranu Má dať a stranu Dal. Viď ďalej.

Do verze 18.03 byla součástí systému ABRA Gen obdobná agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek. Agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je obecnější a původní agendu plně nahrazuje.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.