Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Výrobný list

Ide o jednu z možností tvorby výrobného listu (VLG). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Odkiaľ je možné vyvolať tvorbu VLG a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VLG, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VLG. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Výrobný list (VLG) podľa dokladu Dodací list (DL):

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu DL-VLG?

Pre tvorbu výrobných listov podľa dodacích listov platia analogické pravidlá ako pre tvorbu kompletizačných listov podľa dodacích listov. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Dodací list → Kompletizačný list.

Medzi DL a VLG vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby VLG.