Procesná tvorba dokladov - Inventárne manko → Vyskladnenie z pozícií

Ide o jednu z možností tvorby vyskladnenia z pozícií (VPZ). Odkiaľ je možné tvorbu VPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu VPZ podľa INM platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu VPZ podľa DL. Viď procesná tvorba dokladov - DL → VPZ.

Medzi VPZ a INM vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VPZ.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu INM-VPZ?

  • z agendy INM funkciou Polohovať zo záložky Zoznam

Dvojicu INM-VPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou VPZ → INM.