Procesná tvorba dokladov - Inventárne prebytky → Naskladnenie do pozícií

Ide o jednu z možností tvorby naskladnenia do pozícií (NPZ). Odkiaľ je možné tvorbu NPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového NPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy NPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu NPZ podľa INP platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu NPZ podľa PR. Viď procesná tvorba dokladov - PR → NPZ.

Medzi NPZ a INP vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby NPZ.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu INP-NPZ?

  • z agendy INP funkciou Polohovať zo záložky Zoznam

Dvojicu INP-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou NPZ → INP.