Procesná tvorba dokladov - Kompletizačný list → Inventárny prebytok

Ide o jednu z možností tvorby inv. prebytku (INP). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie.

Odkiaľ je možné tvorbu INP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového INP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy INP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Inventárny prebytok (INP) podľa dokladu Kompletizačný list (KL):

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu KL-INP?

  • z agendy KL funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam

Pre tvorbu inv. prebytkov podľa kompletizačných listov platia analogické pravidlá ako pre tvorbu príjemiek podľa kompletizačných listov. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Kompletizačný list → Príjemka.

Medzi KL a INP vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby KL a X-väzby INP.