Procesná tvorba dokladov - Naskladnenie do pozícií → Inventárny prebytok

Ide o jednu z možností tvorby inventárneho prebytku (INP). Odkiaľ je možné tvorbu INP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového INP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy INP.

Pre tvorbu INP s importom NPZ platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu PR s importom NPZ. Viď procesná tvorba dokladov - NPZ → PR.

Medzi NPZ a INP vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby NPZ.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu INP-NPZ?

  • z agendy INP funkciou Import v rámci editácie INP

Dvojicu INP-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou INP → NPZ.