Procesná tvorba dokladov - Naskladnenie do pozícií → Prevodka príjem

Ide o jednu z možností tvorby prevodky príjem (PRP). Odkiaľ je možné tvorbu PRP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PRP, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PRP. Pre tvorbu PRP s importom NPZ platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu PR s importom NPZ. Viď procesná tvorba dokladov - NPZ → PR. Tu však s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • PRP nemôže "vzniknúť" podľa NPZ bez väzby na zdrojovú PRV a nie je do nej možné riadky z NPZ pridávať (môžu pochádzať len z PRV). Čili zde v zásadě nejde o tvorbu PRP podle NPZ, ale pouze o propojení již existujícího NPZ k dokladu PRP. Za akých okolností sa sklad. doklad a polohovacie doklady a ich riadky skutočne prepoja, je rovnaké ako pri importe NPZ do PR. Zde navíc platí, že pokud je v NPZ něco "navíc" (počet nebo řádek), pak se NPZ s PRP nepropojí, protože do PRP nelze řádky přidávat (jinak než importem z PRP) ani počty navyšovat.

Medzi NPZ a PRP vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby PRP.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PRP-NPZ?

  • z agendy PRP funkciou Import v rámci editácie PRP

Dvojicu PRP-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou PRP → NPZ.