Procesná tvorba dokladov - Naskladnenie do pozícií → Vratka dodacieho listu

Ide o jednu z možností tvorby príjemky (VR). Odkiaľ je možné tvorbu VR vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej VR, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VR. Pre tvorbu VR s importom NPZ platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu PR s importom NPZ. Viď procesná tvorba dokladov - NPZ → PR. Tu však s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • VR nemôže "vzniknúť" podľa NPZ bez väzby na zdrojový DL a nie je do nej možné riadky z NPZ pridávať (môžu pochádzať len z DL). Čili zde v zásadě nejde o tvorbu VR podle NPZ, ale pouze o propojení již existujícího NPZ k dokladu VR. Za akých okolností sa sklad. doklad a polohovacie doklady a ich riadky skutočne prepoja, je rovnaké ako pri importe NPZ do PR. Tu navyše platí, že pokiaľ je v NPZ niečo "navyše" (počet alebo riadok), tak sa NPZ s VR neprepojí, pretože do VR nie je možné riadky pridávať ani počty navyšovať.

Medzi NPZ a VR vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby VR.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VR-NPZ?

  • z agendy VR funkciou Import v rámci editácie VR

Dvojicu VR-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou VR → NPZ.