Procesní tvorba dokladů - Naskladnění do pozic → Záměna příjem

Jedná se o jednu z možností tvorby záměny příjem (ZAP). Odkud lze vyvolat tvorbu ZAP a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové ZAP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy ZAP.

Pro tvorbu ZAP s importem NPZ platí obdobná pravidla jako pro tvorbu PR s importem NPZ. Viď procesná tvorba dokladov - NPZ → PR. Zde ovšem s následující odlišností:

  • ZAP nemůže "vzniknout" podle NPZ bez vazby na zdrojovou ZAV a nelze do ní řádky z NPZ přidávat (mohou pocházet pouze ze ZAV). Čili zde v zásadě nejde o tvorbu ZAP podle NPZ, ale pouze o propojení již existujícího NPZ k dokladu ZAP. Za akých okolností sa sklad. doklad a polohovacie doklady a ich riadky skutočne prepoja, je rovnaké ako pri importe NPZ do PR. Zde navíc platí, že pokud je v NPZ něco "navíc" (počet nebo řádek), pak se NPZ se ZAP nepropojí, protože do ZAP nelze řádky přidávat ani počty navyšovat.

Medzi NPZ a ZAP vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby ZAP.

Odkud například lze vyvolat tvorbu dokladů pro dvojici ZAP-NPZ?

  • z agendy ZAP funkcí Import v rámci editace ZAP

Dvojici ZAP-NPZ lze též vytvořit procesní tvorbou ZAP → NPZ.