Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá → Dopytový list

Ide o jednu z možností tvorby dopytového listu (POL). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa dopytové konanie, viď čo je potrebné na prevádzku dopytového konania.

Odkiaľ je možné tvorbu POL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového POL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy POL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dopytový list (POL) podľa dokladu Objednávky prijatej (OP):

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-POL?

Pre tvorbu dopytových listov podľa objednávok prijatých platia podobné pravidlá ako pre tvorbu dopytových listov podľa ponúk vydaných. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Ponuka vydaná → Dopytový list.

Medzi OP a POL vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby POL.