Procesná tvorba dokladov - Objednávka vydaná → Ostatný výdaj

Ide o jednu z možností tvorby ostatného výdaja (OSV). Odkiaľ je možné tvorbu OSV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového OSV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OSV. Pre tvorbu OSV s importom OV platia podobné pravidlá ako pre tvorbu FP s importom OV. Viď procesná tvorba dokladov - OV → FP.

Medzi OV a PV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OV a X-väzby PV.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OV-OSV?