Procesná tvorba dokladov - Prevodka príjem → Naskladnenie do pozícií

Ide o jednu z možností tvorby naskladnenia do pozícií (NPZ). Odkiaľ je možné tvorbu NPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového NPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy NPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu NPZ podľa PRP platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu NPZ podľa PR. Viď procesná tvorba dokladov - PR → NPZ.

Medzi NPZ a PRP vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby PRP.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PRP-NPZ?

Dvojicu PRP-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou NPZ → PRP.