Procesná tvorba dokladov - Prevodka výdaj → Vyskladnenie z pozícií

Ide o jednu z možností tvorby vyskladnenia z pozícií (VPZ). Odkiaľ je možné tvorbu VPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu VPZ podľa PRV platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu VPZ podľa DL. Viď procesná tvorba dokladov - DL → VPZ.

Medzi VPZ a PRV vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby VPZ a X-väzby PRV.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PRV-VPZ?

  • z agendy PRV začiarkavacím políčkom Polohovať v rámci editácie novej PRV alebo funkciou Polohovať zo záložky Zoznam

Dvojicu PRV-VPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou VPZ → PRV.