Procesná tvorba dokladov - Príjemka → Ostatný výdaj

Ide o jednu z možností tvorby ostatného výdaja (OSV). Odkiaľ je možné tvorbu OSV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového OSV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy OSV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu ostatných výdajov podľa príjemiek platia podobné pravidlá ako pre tvorbu faktúr prijatých podľa príjemiek.

Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Príjemka → Faktúra prijatá.

Medzi PR a OSV vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby PR a X-väzby OSV.