Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Dodací list

Ide o jednu z možností tvorby dodacieho listu (DL). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Odkiaľ je možné tvorbu DL vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového DL, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy DL. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dodací list (DL) podľa dokladu Výrobný list (VLG):

Ide o jeden z možných pracovných postupov, keď prevádzkujete reštauráciu s gastrovýrobou a chcete sledovať naťaženie stravných jednotiek.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-DL?

Pre tvorbu dodacích listov podľa výrobných listov platia analogické pravidlá ako pre tvorbu dodacích listov podľa kompletizačných listov. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Kompletizačný list → Dodací list.

Medzi DL a VLG vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby DL a X-väzby VLG.