Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Faktúra vydaná

Ide o jednu z možností tvorby faktúry vydanej (FV). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Odkiaľ je možné tvorbu FV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky vytvorenia novej FV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy FV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Faktúra vydaná (FV) podľa dokladu Výrobný list (VLG):

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-FV?

Pre tvorbu faktúr vydaných podľa výrobných listov platia analogické pravidlá ako pre tvorbu faktúr vydaných podľa kompletizačných listov. Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Kompletizačný list → Faktúra vydaná.

Medzi VLG a FV vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby VLG a X-väzby FV.