Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Inventárny prebytok

Ide o jednu z možností tvorby inv. prebytku (INP). Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Odkiaľ je možné tvorbu INP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového INP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy INP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Inventárny prebytok (INP) podľa dokladu Výrobný list (VLG):

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VLG-INP?

  • z agendy VLG funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam

Pre tvorbu inv. prebytkov podľa výrobných listov platia analogické pravidlá ako pre tvorbu príjemiek podľa výrobných listov. Popis týchto pravidiel viď Procesná tvorba dokladov - Výrobný list → Príjemka.

Medzi VLG a INP vzniká voľná väzba. Viď záložka X-väzby VLG a X-väzby INP.