Procesná tvorba dokladov - Vyskladnenie z pozícií → Inventárne manko

Ide o jednu z možností tvorby inventárneho manka (INM). Odkiaľ je možné tvorbu INM vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového INM, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy INM.

Pre tvorbu INM s importom VPZ platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu DL s importom VPZ. Viď procesná tvorba dokladov - VPZ → DL.

Medzi VPZ a INM vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VPZ.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu INM-VPZ?

  • z agendy INM funkciou Import v rámci editácie INM

Dvojicu INM-VPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou INM → VPZ.