Procesná tvorba dokladov - Vyskladnenie z pozícií → Prevodka výdaj

Ide o jednu z možností tvorby prevodky výdaj (PRV). Odkiaľ je možné tvorbu PRV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PRV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PRV. Pre tvorbu PRV s importom VPZ platia podobné pravidlá (za akých okolností dôjde k prepojeniu) ako pre tvorbu DL s importom VPZ. Viď procesná tvorba dokladov - VPZ → DL.

Medzi VPZ a PRV vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby VPZ a X-väzby PRV.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PRV-VPZ?

  • z agendy PRV funkciou Import v rámci editácie PRV

Dvojicu PRV-VPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou PRV → VPZ.