Procesná tvorba dokladov - Vyskladnenie z pozícií → Vratka príjemiek

Ide o jednu z možností tvorby vratky príjemiek (VPR). Odkiaľ je možné tvorbu VPR vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej VPR, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VPR.

Pre tvorbu VPR s importom VPZ platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu DL s importom VPZ. Viď procesná tvorba dokladov - VPZ → DL.

Medzi VPZ a VPR vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby VPZ a X-väzby VPR.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VPR-VPZ?

  • z agendy VPR funkciou Import v rámci editácie VPR

Dvojicu VPR-VPZ je možné vytvoriť aj procesnou tvorbou VPR → VPZ.