Procesná tvorba dokladov - Vyskladnenie z pozícií → Zámena výdaj

Sprievodca slúži na import VPZ do už existujúcej ZAV.

Medzi VPZ a ZAV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VPZ a X-väzby ZAV.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu dokladov pre dvojicu ZAV-VPZ?

  • z agendy ZAV funkciou Import v rámci editácie ZAV