Procesná tvorba dokladov - Vrátenie materiálu z výroby → Naskladnenie do pozícií

Ide o jednu z možností tvorby naskladnenia do pozícií (NPZ). Odkiaľ je možné tvorbu NPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového NPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy NPZ.

Pre tvorbu NPZ podľa VRM platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu NPZ podľa PR. Viď procesná tvorba dokladov - PR → NPZ.

Medzi NPZ a VRM vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby NPZ.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu PHV-NPZ?