Procesná tvorba dokladov - Vratka dodacieho listu → Naskladnenie do pozícií

Ide o jednu z možností tvorby naskladnenia do pozícií (NPZ). Odkiaľ je možné tvorbu NPZ vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového NPZ, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy NPZ. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu NPZ podľa VR platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu NPZ podľa PR. Viď procesná tvorba dokladov - PR → NPZ.

Medzi NPZ a VR vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby NPZ a X-väzby VR.

Odkiaľ je napríklad možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VR-NPZ?

Dvojicu VR-NPZ je tiež možné vytvoriť procesnou tvorbou NPZ → VR.