Procesná tvorba dokladov - Vratka dodacieho listu → Vrátenie pokladničného príjmu

Ide o jednu z možností tvorby vrátenia pokladničného príjmu (VP). Odkiaľ je možné tvorbu VP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu vrátenia pokladničného príjmu podľa vratiek dodacích listov platia obdobné pravidlá ako pre tvorbu dobropisov faktúr vydaných podľa vratiek dodacích listov.

Popis týchto pravidiel a popis možných spôsobov importu (čerpania) dodacích listov (režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL" atď.) viď procesná tvorba dokladov - Vratka dodacieho listu → Dobropis faktúry vydanej.

Medzi VR a VP vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby VR a X-väzby VP.