Procesná tvorba dokladov - Výrobný príkaz → Dokončený výrobok

Ide o jednu z možností tvorby Dokončeného výrobku.

Odkiaľ je možné tvorbu DKV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového DKV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy DKV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Dokončený výrobok (DKV) podľa dokladu Výrobný príkaz (VYP):

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VYP-DKV?

  • z agendy DKV funkciou Nový

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dokončeného výrobku:

Príklad dialógu na predvyplnenie údajov tvoreného dokončeného výrobku

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Dátum výroby

Viď popis položky Dátum a čas výroby na detaile Dokončeného výrobku.

Kooperácie

Indikuje, či ide o DKV vyrobený v kooperácii.

Doklad, z ktorého majú byť prevziate hlavičkové údaje

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov (viď napr. údaje pre predvypĺňanie vo Firemných nastaveniach).
  • Ak je začiarknuté, tak sa do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tlačidlo Doklad dostupné nie je, pretože zdrojový doklad je pri dokončených výrobkoch len jeden a príslušný doklad je teda rovno vybraný.

Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiark. políčka v spodnej časti okna sprievodcu.

2. krok - Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Pravidlá pre čerpanie

Medzi VYP a DV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VYP.