Procesná tvorba dokladov - Výrobný príkaz → Výdaj materiálu do výroby

Ide o jednu z možností tvorby výdaja materiálu do výroby.

Odkiaľ je možné tvorbu VMV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového VMV, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy VMV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Tu uvedieme konkrétne údaje týkajúce sa procesnej tvorby dokladu Výdaj materiálu do výroby (VMV) podľa dokladu Výrobný príkaz (VYP):

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu VYP-VMV?

Medzi VYP a VMV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby VYP a X-väzby VMV.