Procesní tvorba dokladů - Záměna výdej → Záměna příjem

Jedná se o jednu z možností tvorby záměny příjem (ZAP). Odkud lze vyvolat tvorbu ZAP a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové ZAP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy ZAP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu. Zde uvedeme pouze doplňující informace k jednotlivým fázím procesní tvorby dokladu Záměna příjem (ZAP) podle dokladu Záměna výdej (ZAV):

Ďalej je tu uvedené:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici ZAV-ZAP?

  • z agendy ZAP funkcí Nový
  • z agendy ZAV funkcí Vytvořit
  • z agendy ZAV funkcí Nový ze záložky X-vazby

Výber zdrojových dokladov

Záměna příjem může čerpat obsah (řádky) z několika záměn výdej, proto je v této fázi možné vybrat několik dokladů. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označené doklady, případně aktuální doklad ze záložky Seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov. Pokud vyberete více dokladů (označením několika záznamů v agendě ZAV), v pozdější fázi Vyplnění základních hodnot můžete vybrat jeden z nich, ze kterého převezmete hlavičkové údaje.

Tip pre prípad, kedy sa na výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje dohľadanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií. Pokud zvolíte některou z možností Vyhledat podle libovolných hodnot, Otevřít agendu nebo Získat záznamy dle předvyplněných podmínek, máte možnost již v tomto kroku zatrhnout omezení Čerpatelný doklad. Pokud ho zatrhnete, bude seznam dokladů pro výběr omezený na čerpatelné doklady. (Význam tohoto omezení viz kap. Záměny výdej - záložka Omezení).

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění vytvářené záměny příjem:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů vytvářené záměny příjem

K jednotlivým možnostiam:

Názov Popis
Rad dokladov Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů.) Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude mít přiřazenu zadanou řadu, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.
Pravidla pro řádky (není nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé:
Sklad Sklad, do ktorého sa má príjem uskutočniť. Sklad může a nemusí být jiný, než na řádcích zdrojových záměn výdej.

Stredisko

Zákazka

Obchodný prípad

Projekt

Dále zde můžete zadat středisko, příp. i zakázku, obchodní případ a projekt, které se mají předvyplnit do stejnojmenných položek všech řádků tvořené záměny příjem. Pokud zde nejsou zadány, převezmou se ze zdrojové záměny výdej, nicméně je budete moci na řádcích tvořeného dokladu případně dodatečně změnit, či doplnit.

Či sú tu položky na zadanie zákazky k dispozícii a či sú povinné, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Podobne pre položky Obchodný prípad či Projekt.

  Vybrat řádky dokladů ručně

Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných záměn výdej, podle nichž zde vytváříme záměnu příjem.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, které pocházejí z právě importovaných záměn výdej.

Import případných řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Importovať prílohy Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Doklad, z ktorého majú byť prevziate hlavičkové údaje

Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkových užívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek.

Môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak i z ktorého dokladu:

  • Ak nie je začiarknuté, žiadne hlavičkové definovateľné položky sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade sa doplnia len tie, ktoré sa predvypĺňajú z iných dôvodov.
  • Ak je začiarknuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, tak je dostupné tlačidlo Doklad, po stlačení ktorého vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Zde se otevře agenda Záměn výdej s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané záměny výdej, podle nichž tvoříme záměnu příjem. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad není aktivní a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Neuzatvárať novootvorenú agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Záměny příjem) otevřená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkavacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka Uložit nastavení ve spodní části okna průvodce.

Dokončenie

Ďalší postup zadania nového dokladu je už štandardný. Žiadne ďalšie kontroly neprebiehajú.

Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a řádky záměny příjem jsou předvyplněny podle údajů ze záměny výdej, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a návrat späť.

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky