Procesná tvorba dokladov - Fázy procesnej tvorby a sprievodca tvorbou dokladu

V kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne bolo objasnené, čo je procesná tvorba dokladov a jej význam. Procesná tvorba dokladov je v systéme realizovaná jednotne pre rôzne typy dokladov pomocou tzv. importovacieho managera, ktorého princíp bol tiež v danej kapitole objasnený. Konkrétna podoba procesnej tvorby následného dokladu sa môže líšiť predovšetkým v zadávaných informáciách počas importu, prípadne v tom, že môžu byť vynechané niektoré fázy procesnej tvorby následného dokladu podľa typu dokladov a podľa toho, odkiaľ a za akých podmienok bola vyvolaná.

Proces má všeobecne niekoľko fáz: