Záložka IoT dáta - všeobecne

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat s ním související IoT data.

Ide o IoT dáta, pre ktoré platí, že pri svojom ukladaní sú priradené určitému konkrétnemu záznamu v ABRA Gen. Viac viď Vecný obsah - loT. Všechna přijatá IoT data (i ta, která nejsou přiřazena ke konkrétnímu Business objektu ABRA Gen, je možno prohlížet v agendě Data IoT.

Je k dispozícii ako jedna z hlavných záložiek agendy vo všetkých agendách, ktoré prácu s IoT dátami podporujú, ale len vtedy, pokiaľ je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať IoT dáta.

Dále záložka obsahuje následující subzáložky pro zobrazení IoT dat:

Obsiahnuté subzáložky: Dáta Dá graficky

Subzáložka Dáta

Záložka obsahuje needitovateľný zoznam IoT dát od jednotlivých senzorov naviazaných na aktuálny záznam zo záložky Zoznam danej agendy. Význam tu zobrazených položiek je rovnaký ako význam rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam agendy Dáta loT.

Subzáložka Dáta graficky

Zozbierané dáta vyjadrené graficky. Viď adekvátna záložka Dáta graficky v agende Dáta IoT.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. Editace záznamů v číselnících resp. v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Dáta

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový záznam IoT dat připojený k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu dokumentov "cez" agendu aktuálneho dokladu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu DataloT a otvorí ju buď "cez" agendu aktuálneho záznamu alebo samostatne. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy DataIoT. Takto odtiaľto vyvolaná agenda dokumentov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za aktuálny záznam súvisiaci s aktuálnym záznamom zo záložky Zoznam danej agendy.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy DataloT štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých evidovaných dokumentov a pod.).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.