Workflow

Zde naleznete popis modulu: Workflow

Do verze 18.03.16 byla složka pojmenována Workflow schvalování dokladů.

1 - Schvaľovanie dokladov Schvaľovanie dokladov
Schvaľovacie scenáre
Povolenie opráv
2 - Schvaľovanie výdajov Požiadavky na schválenie výdajov
Schválené výdaje
Schválené výdaje - riadky
3 - Procesní řízení Procesné stavy
Prechody medzi procesnými stavmi

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Workflow ze složky ABRA Gen z okna pro spouštění agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina agend na podporu procesov schvaľovania dokladov. Umožňuje definovať si pre vybrané doklady tzv. schvaľovacie scenáre a podľa nich potom vykonávať a sledovať schvaľovací proces. Je možné sledovať, kto a čo má aktuálne schvaľovať, v akom stave schválenia sa daný doklad nachádza, vrátane možnosti sledovania histórie schvaľovacieho procesu. Schvaľovacie procesy je možné analyzovať a vyhodnocovať vrátane sledovania dôvodov neschválenia.

Skupina nerieši notifikáciu (messaging), tzn. automatizované informovanie užívateľov o tom, že majú niečo schváliť alebo že niektorý z "ich" dokladov bol schválený alebo zamietnutý a pod. Bude implementované v niektorej z budúcich verzií. No k dispozícii sú obmedzujúce prvky, pomocou ktorých si prihlásený užívateľ môže rýchlo zobraziť záznamy aktuálne čakajúce na schválenie práve od neho, od jeho podriadených a pod.

Kromě agend pro podporu procesů schvalování dokladů se v této složce nachází:

  • skupina agend pro schvalování budoucích výdajů
  • skupina agend pro podporu procesního řízení