Inštalácia ABRA Gen - Nová ostrá inštalácia s licenčným kľúčom

Pokiaľ v úvodnom kroku inštalácie systémuABRA Gen vyberiete ako typ inštalácie voľbu Nová ostrá inštalácia s licenčným kľúčom, pôjde o inštaláciu ostrej verzie systému s nahranými inicializačnými dátami príp. so štartovacími dátami. Ďalšie kroky sú nasledujúce:

Postup je veľmi podobný inštalácii demoverzie len s tým rozdielom, že tu je k dispozícii niekoľko krokov navyše, v ktorých môžete napr. ovplyvniť parametre inštalácie. Nemusíte ich ale využiť, môžete použiť východiskovú (prednastavenú) voľbu.