Overenie IČ DPH v systéme VIES

Agenda protokolov vykonaných kontrol IČ DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Adresář při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Adresář, je-li nastaveno Uspořádání klasické.