Faktúry prijaté (FP)

Agenda faktúr prijatých - spája v sebe knihu a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie, platenie, dobropisovanie atď.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Nákup při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.