Ponuky vydané - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálnej ponuky výdaj (NV), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnou PV (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Ponuka vydaná (NV) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k ponuke vydanej. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: Podľa NV vznikla následná OP-7 a že súčasne vznikli dve požiadavky na kalkuláciu cien z výroby, viď Zdroj nákladovej ceny na ponuke

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2

V tejto agende nie je k dispozícii.