Čiastkové inventárne protokoly - záložka Zoznam

Seznam zadaných dokladů dílčích inventárních protokolů, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Číslo dok. Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril. Ovplyvňuje možnosť pridávania riadkov na DIP. Viď tiež
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Uzavretý Informácia o tom, či bol daný protokol už uzavretý funkciou Uzavrieť. Viď Ukončenie inventúry.
Sklad Informácia o sklade (zadávaného na hlavičke HIPu), z ktorého je vybraný inventarizovaný sortiment.
Hlavný inventárny protokol Zdrojový hlavní inventární protokol daného DIP.
Korekčný

Příznak, zda se jedná o uživatelem vystavený DIP nebo tzv. korekční DIP vygenerovaný automaticky v rámci dodatečných oprav po ukončení inventury.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavenia nového DIP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

  • Nový DIP je možné zadať jedine k existujúcemu HIPu. Nie je teda možné generovať DIP bez toho, aby mal väzbu na nejaký HIP. Viď tiež protokoly inventúry.
  • Nový DIP nie je možné zadať, ak je už zdrojový HIP ukončený.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Nie je možné upravovať DIP,ktorý už bol uzavretý.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Nie je možné vymazať DIP, ktorý už bol uzavretý. Před případným vymazáním dokladu je zapotřebí uzavřený DIP nejprve znovu otevřít.

Skopírovať F9

Funkce vytvoří kopii zdrojového DIPu v rámci stejného HIPu.

Kopírují se pouze hlavičky dokladů, obsah (pozice nebo skladové karty) je do zkopírovaného DIPu nutné doplnit dodatečně.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 - V tejto agende nie je k dispozícii.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- V tejto agende nie je k dispozícii.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Uzavrieť -

Uzavře DIP a přenese zadané výsledky (zjištěné počty) do nadřízeného HIPu. Podrobněji viz Ukončení inventury.

Funkci je možné použít (tlačítko je aktivní) pouze tehdy, pokud již byl nadřízený HIP zahájen.

Otvoriť -

Funkce inverzní k předchozí, tj. zruší uzavření DIPu. Podrobněji viz Opravy po ukončení inventury.

Funkci je možné použít (tlačítko je aktivní) pouze tehdy, pokud nadřízený HIP dosud nebyl ukončen.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.