Hlavné inventárne protokoly - záložka Začíname

Ide o pomocnú záložku na ľahšiu orientáciu v systéme a v práci s ním. Zobrazuje základné informácie o agende a umožňuje priamo vyvolávať niektoré vybrané funkcie agendy a do istej miery ju tak priamo odtiaľto ovládať. Či sa záložka Začíname zobrazuje a či sa pre danú agendu po jej otvorení použije ako východisková záložka, závisí od aktuálneho nastavenia pre daného užívateľa.

Pravidlá ovládania a použitie tejto záložky a pravidlá jej zobrazovania resp. používania ako východiskovej záložky po otvorení agendy sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Začíname - všeobecne.