Požiadavky na zmenu ceny - záložka Zoznam

Seznam existujících, tj. vytvořených a dosud nezpracovaných, požadavků na změnu ceny omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pre každú požiadavku uvedené základné údaje o nej. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položiek novej požiadavky viď záložka Detail.
 


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o štandardnú opravu aktuálneho záznamu.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Požiadavky na zmenu ceny slúžia ako podklad pre budúce preceňovanie, nie sú použité nikde inde, takže mazať ich je možné úplne bez obmedzenia.
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

V tejto agende nie je k dispozícii.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Akceptovať Ctrl +Enter -

Ak sú v zozname nejaké požiadavky na zmenu ceny označené, potom funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Pozorným nastavením prístupového práva k funkcii Akceptovať len oprávneným užívateľom je možné zabrániť nechcenej zmene cien v cenníku.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálny dialóg Platnosť cenníka, v ktorom pomocou prepínača zvolíte, pre akú platnosť cenníka sa má vykonať požadovaná zmena ceny. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Vykonať zmeny v aktuálnej časovej platnosti - Funkcia prepíše ceny v aktuálne platnom cenníku.
  • Vykonať zmeny v časovej platnosti od dátumu, ktoré zadáte - Funkcia prepíše ceny v cenníku, ktorého platnosť začína zadaným dátumom. Ak takáto časová platnosť cenníka neexistuje, funkcia ju založí a doplní k tejto časovej platnosti položky s požadovanou cenou. K novej časovej platnosti je možné zadať ľubovoľnú poznámku.

    Pokud časová platnost existuje (má stejnou Platnost od data jako časová platnost zadávaná v tomto dialogu), případná původní poznámka u této časové platnosti je přepsána nově zadanou poznámkou.

Funkcia prenesie navrhnutú cenu z požiadavky na zmenu ceny do cenníka a spracovávanú požiadavku na zmenu ceny zmaže. V prípade, že v cenníku záznam pre zadanú skladovú kartu nenájde, založí funkcia najprv novú položku cenníka, do ktorej potom doplní navrhnutú cenu.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.