Cenníky - záložka Zmeny cien

Záložka umožňuje evidovať a prípadne tiež vytvárať požiadavky na zmenu ceny položiek aktuálneho cenníka zo záložky Zoznam. Všetky vytvorené a doposiaľ nespracované (viď funkcia Akceptovať) požiadavky na zmenu ceny pre všetky cenníky sú evidované v agende Požiadavky na zmenu ceny, táto záložka obsahuje len tie požiadavky na zmenu ceny, ktoré sa vzťahujú k aktuálnemu cenníku.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále popis výpočtu výchozí prodejní ceny.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných a zatiaľ nespracovaných požiadaviek na zmenu ceny (na začiatku prázdny). V ňom sa zobrazujú základné údaje o každej požiadavke na zmenu ceny. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Požiadavky na zmenu ceny. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Vytvoril Užívateľ, ktorý danú požiadavku na zmenu ceny vytvoril.
Vytvorené Dátum vytvorenia požiadavky na zmenu ceny.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Pridávanie, opravy a ďalšie akcie s požiadavkami na zmenu ceny prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Nový F2 -

Zadanie novej požiadavky na zmenu ceny. Funkcia otvorí agendu Požiadavky na zmenu ceny priamo v záložke Detail "cez" agendu Cenníky a vytvorí novú požiadavku na zmenu ceny k zadanej položke z aktuálneho cenníka.

Ide o jednu z možností vystavenia novej požiadavky na zmenu ceny.

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail agendy Požiadavky na zmenu ceny. Položka Cenník novej požiadavky na zmenu ceny sa predvypĺňa aktuálnym cenníkom zo záložky Zoznam.

Opraviť F4 - Umožní vykonať opravu údajov aktuálnej požiadavky na zmenu ceny. Funkcia otvorí agendu Požiadavky na zmenu ceny priamo v editačnom režime v záložke Detail "cez" agendu Cenníky, kde môžete vykonať požadované opravy.
Akceptovať Ctrl +Enter - Funkcia umožní preniesť cenu navrhnutú v požiadavke na zmenu ceny do cenníka. Bližšie viď popis funkcie Akceptovať v agende Požiadavky na zmenu ceny.
Občerstviť F11 Občerstvenie sa týka zoznamu v tejto záložke.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Do verze 18.03.02 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.