Definícia cien

Zoznam definícií predajných cien zadaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.