Definícia adries skladových pozícií

Zoznam definícií adries skladových pozícií nadefinovaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.