Pohyby polohovacích dokladov

Agenda zobrazí pohyby so skladovými kartami na polohovacích dokladoch.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky ABRA Gen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.