Skladové pozície - záložka Obsah

Záložka slouží pro zobrazení obsahu aktuální skladové pozice ze záložky Seznam, tj. obsazení jednotlivých pozic zbožím.

Jak bylo řečeno v úvodní kap.: K zobrazování obsahů skladových pozic napříč celým skladovým sortimentem, tj. k rychlému vyhledávání informací typu kde všude (na jakých pozicích) se jaká sklad. karta aktuálně nachází, slouží agenda Obsahy skladových pozic.

Jde o seznam definující k jednotlivým skladovým pozicím, co se v nich nachází, jaká skladová položka, s jakým sériovým číslem nebo šarží, v jakém množství a v jaké jednotce. Ďalej je tu k dispozícii informácia o tovare, ktorý sa má do danej pozície naskladniť prednostne.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K sklad. pozícii Zobrazuje identifikáciu skladovej pozície (kód), ku ktorej sa vzťahuje zobrazený obsah.

Obsah pozície je možné len prehliadať, nie je ho tu možné nijako editovať. Tovar sa do skladových pozícií dostáva výhradne dokladmi Naskladnenie do pozícií (NPZ) a opúšťa ich výhradne dokladmi Vyskladnenie z pozícií (VPZ), prípadne sa môže z pozície do pozície dostať dokladmi Presun medzi pozíciami (PPZ).

Rozmerové údaje a hmotnosť sa tu neuchovávajú, ale vždy sa vyhľadávajú odkazom na skladovú kartu, resp. jej jednotky a údaj o objeme a hmotnosti uvedený pri danej jednotke. S ohľadom na to sa aktualizuje aj údaj o voľnom objeme a hmotnosti danej pozície.

Jednotky, v ktorých je tovar v pozícii evidovaný (jednicový počet, uložená jednotka):

Množství v pozici se eviduje vždy jednak v jednicovém počtu, tj. fiktivní jednotce se vztahem 1, a jednak v jednotce, v jaké je zboží reálně v pozici uskladněno a vztah dané jednotky k jednicovému počtu (tj. pamatuje se, v jaké jednotce s jakým vztahem bylo do pozice naskladněno). Tejto jednotke budeme ďalej v helpe hovoriť uložená jednotka. Může se tedy stát, že v jedné pozici je zároveň zboží ve více jednotkách – například jedna paleta s 12-ti kusy a kromě toho 5 samostatných kusů téhož zboží. V tom případě v obsahu pozice existuje pro každou takovou jednotku (a také její vztah k 1) samostatný záznam. V tomto případě zde bude záznam s množstvím 12 v jednotce se vztahem 1 a jednotkou paleta a druhý záznam s množstvím 5 v jednotce se vztahem 1 a jednotkou kus. To mimo jiné umožňuje korektně řešit případy, kdy paletu s 12-ti kusy skladník rozpáře a odebere z ní 6 kusů (pak se dále eviduje množství 6ks a zobrazuje ½ palety). Pro polohovací doklady se vztah jednotky přebírá právě odtud, takže v případě, kdy někdo změní na skladové kartě u jednotky paleta vztah k jedné (tedy v našem případě např. počet kusů obsažených v paletě z 12 na 10), je v pozici stále evidováno 12 kusů v paletě a zobrazí se, že tu je 1 paleta, přestože nové palety přijímané na sklad budou už po 10 kusech.

Pre záznamy v tejto záložke ďalej platí:

Při každém uložení záznamů o obsahu dané pozice (tj. po vystavení resp. provedení skladových dokladů, příp. po opravách údajů dané pozice apod.) se kontroluje pro všechny řádky obsahu pozice, zda se stav daného zboží v pozici nedostal na nulu (položka Počet, Rezervovaný počet a Očekávaný počet) a pokud ano, provede se automaticky smazání tohoto řádku. Tím se zajistí automatické mazání záznamů s nulovým množstvím.

Záložka ďalej obsahuje dva zoznamy:

Zoznam obsiahnutého tovaru

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Kód a názov sklad. karty Identifikácia sklad. karty, s ktorou bol uskutočnený pohyb v rámci danej pozície.
Počet v uloženej jednotke(UnitQuantity)

Počet v jednotke, v ktorej bolo naskladnené.

Príklad 1: Ak máme kartu s jednotkami ks so vzťahom 1 a bal so vzťahom 3 a do pozície C-1/1 naskladníme dokladom NPZ 2 balíky a 2 samostatné kusy a doklad vykonáme, v Obsahu pozície budú 2 záznamy, pričom v 1. zázname bude v tejto položke uvedené 2 bal a v 2. zázname bude v tejto položke uvedené 2ks.

Prevodový vzťah jedn.

Vzťah jednotky, v ktorej bol uskutočnený príjem do pozície k jednej. Dôvod, prečo sa tu vzťah použitej jednotky pamätá, bol objasnený vyššie.

Príklad 2: Ak máme kartu z Príkladu 1 a na sklad. karte zmeníme vzťah jednotky pal z 3 na 4, bude tu stále uvedené 3 a to preto, že v takomto vzťahu bol tovar do pozície naskladnený.

Počet v jednotce se vztahem 1
(Quantity)

Reálne uložené množstvo v jednicovom počte, tzn. akokeby v jednotke so vzťahom 1.

Príklad 3: Ak máme kartu z Príkladu 1 a do pozície uložíme 2 bal, bude tu uvedený počet 6.

Rezervovaný počet

Udáva množstvo, ktoré je v pozícii vyhradené pre nejaký výdaj a to v jednotke, v ktorej je tovar v pozícii evidovaný, tzn. v ktorej bol do pozície naskladnený. Je teda už vystavený výdajový polohovací doklad, ale tovar ešte z pozície nebol odpočítaný. Ide o množstvo z vystavených dokladov VPZ a PPZ na tento tovar z tejto pozície a v tejto jednotke, ktoré ešte nie sú vykonané. Informácie ohľadom vplyvu procesu vystavenia a vykonania pol. dokladu na tieto položky pozri podrobnejšie Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Toto množství musí být vždy menší než celkové množství v pozici v položce Počet v uložené jednotce. Toto množstvo nie je možné použiť do nového dokladu vyskladnenia alebo presunu.

Príklad 4: Ak máme kartu z Príkladu 1 a v pozícii C-1/1 máme 2 bal a 2 ks a vystavíme doklad VPZ na 4 ks a pozíciu zadáme napr. výberom z číselníka, pričom doklad zatiaľ nie je vykonaný, bude v tejto položke uvedené 1,333bal (program sa snaží uspokojiť požiadavku prednostne zo záznamu v rovnakej jednotke).

Pokiaľ by sme chceli vyskladniť napr. 7ks, tak len výber pozície z číselníka by nebol možný (program by hlásil prekročený rezervovaný počet pre bal, pretože by sa prednostne snažil požiadavku uspokojiť zo záznamu v rovnakej jednotke, v prípade záznamu v ks by situácia bola rovnaká). Ale 7 ks by sme mohli rozložiť na dva riadky, napr. na 6ks pokrytých balíkmi a na 1 samostatný kus, potom by výber z číselníka možný bol. Ďalšou, lepšou možnosťou, by bolo vybrať pozíciu z ponuky odporúčaných, pričom v tomto prípade by sa pozícia ponúkala ako dva záznamy (jeden za uloženú jednotku ks a druhý za uloženú jednotku bal), pričom v druhom by bolo množstvo uložené v pozícii v bal prepočítané na ks. Ďalej viď ponuka voľných pozícií pri vyskladnení.

Očakávaný počet

Udává množství, které do této pozice bude v nejbližší době vloženo a to v jednotce, v níž bude pohyb proveden. Je teda už vystavený príjmový polohovací doklad, ale tovar do pozície ešte nebol pripočítaný. Ide o množstvo z vystavených dokladov NPZ a PPZ na tento tovar do tejto pozície a v tejto jednotke, ktoré ešte nie sú vykonané. Informácie ohľadom vplyvu procesu vystavenia a vykonania pol. dokladu na tieto položky pozri podrobnejšie Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Slúži na rezerváciu voľného priestoru v pozícii, aby sa priestor nezaplnil iným možným príjmom.

Sér. číslo/šarža Identifikácia šarže/sér. čísla. Má význam len pre karty so sér. číslami/šaržami.
Dátum naskladnenia

Dátum, keď bol tovar do pozície naskladnený. V prípade viacerých naskladnení rovnakého tovaru ide o dátum prvého naskladnenia.

Dátum prvého naskladnenia sa sleduje preto, aby pre tovar vo viacerých pozíciach bolo možné určiť, aký je starý a umožniť tak preferenčne vyskladňovať tovar najstarší, viď stratégiu vyskladnenia Najstaršie zásoby.

Toto datum se u prvního naskladnění vyplní z příjmového polohovacího dokladu datem vystavení polohovacího dokladu a následně se už nemění, tedy např. při přesunu mezi pozicemi z jedné pozice do jiné si zboží toto datum ponese s sebou a nezmění se. Pokud nastane případ, že se zboží s určitým datem přesunuje do jiné pozice a v této pozici již nějaké stejné zboží ve stejné jednotce je a u něj je evidováno jiné datum naskladnění, pak se pro všechny kusy v cílové pozici přepíše datum na to, které je z daných dvou starší. Podobne, pokiaľ sa ďalším príjmom prijíma do danej pozície rovnaký tovar v rovnakej jednotke. Zohľadňujú sa tiež prípadné opravy v dátumoch vystavenia polohovacích dokladov.

Dátum naskladnenia sa aktualizuje až okamihom vykonania daného dokladu.

Pri prípadnom zrušení vykonania dokladu, ktorý dátum zaktualizoval, sa dátum naskladnenia už nijako nemení. Zisťovanie, či bol dátum naskladnenia aktualizovaný daným dokladom a na aký by sa mal zmeniť, by bolo zbytočne zložité a pre praktické účely zbytočné.

Zoznam prednostných naskladnení

Slúži na zobrazenie tovaru, na ktorý bola zadaná požiadavka na prednostné naskladnenie do danej pozície. Význam a podrobnejší popis viď prednostné naskladňovanie. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Kód a názov sklad. karty Identifikácia sklad. karty, pre ktorú bolo zadané prednostné naskladnenie.
Prednostné naskladnenie Počet v jednotke, v ktorej bolo prednostné naskladnenie zadané.
Prevodový vzťah jedn.

Vzťah jednotky, v ktorej bolo prednostné naskladnenie zadané, k jednej. Dôvod, prečo sa tu vzťah použitej jednotky pamätá, bol objasnený vyššie.

Ak máme kartu s jednotkami ks so vzťahom 1 a bal so vzťahom 3 a zadáme pre ňu prednostné naskladnenie v bal, a následne na sklad. karte zmeníme vzťah jednotky bal z 3 na 4, bude tu naďalej uvedené 3, pretože v rámci takéhoto vzťahu bola požiadavka na prednostné naskladnenie zadaná.

Prednostné naskladnenie v jednotke so vzťahom 1 Prednostné naskladnenie zadané v jednicovom počte, tzn. akokeby v jednotke so vzťahom 1.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.